Goodbye CP! (Kasuo Hara/ Japan/ 1972)

16/04/13 – Goodbye CP! (Kasuo Hara/ Japan/ 1972)

736899106126

CP ย่อมาจาก Cerebral Palsy หมายถึงโรคสมองพิการที่ส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อบางส่วนในร่างกาย ถึงจะเป็นโรคทางสมองแต่โรคนี้ไม่มีผลใดๆกับเรื่องของสติปัญญา ผู้ป่วยยังคงคิดอ่านได้ปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป

เป้าประสงค์หลักของหนัง (ตามที่ CP คนหนึ่งบอกให้ช่วงท้าย) คือการให้คนปกติเข้าใจในความแตกต่างและเห็นใจคนที่เป็น CP ว่าพวกเขาแตกต่างกันเพียงแค่ภายนอกแต่ภายในรวมถึงจิตใจของพวกเขาไม่ได้พิการแต่อย่างใด หนังใช้วิธีการตามถ่ายและสัมภาษณ์ถึงกิจวัตรของพวกเขา ทั้งเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว การเรียกร้องสิทธิ การขอรับบริจาคหรือแม้แต่การพยายามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

น่าเศร้าที่เมื่อเราดูๆไปแล้วเราพบว่าปัญหาหลักใหญ่สุดคือการที่ไม่มีใครคิดจะสนใจพวกเขาตั้งแต่แรกแล้วต่างหาก กลุ่มคนที่เดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโดยชายตามองเพียงหางตา พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีตัวตนไปแล้วจริงๆ ซึ่งสิ่งที่รุนแรงและย้อนแย้งมากๆคือแม้แต่กล้องที่ใช้ถ่ายทำเองก็ให้ความรู้สึกของคนนอก มากกว่าที่จะสื่อสารถึงความเข้าใจในพวกเขาจริงๆ (ซึ่งมันชัดมากในตอนที่ครอบครัวหนึ่งของกลุ่มต้องการให้สามีเลิกถ่ายทำ) อันนำไปสู่ตอนจบเจ็บปวดมากกกกก มันคือความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปและไร้ซึ่งแสงสว่างที่ปลายทาง

ดูหนังได้ทีนี่ http://vimeo.com/24199126

5+++/5

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s